ONZE KOSTENSTRUCTUUR

Dit betekent minder dan 3 % van de ontvangen giften!

Om de minstbedeelden te helpen heeft Resto du Coeur vrijwilligers nodig, omkaderd door een professionele structuur. Dankzij permanente teams bestaande uit vrijwilligers en personeelsleden van Resto du Coeur kan onze liefdadigheidsinstelling heel het jaar door openblijven … en doeltreffende acties voeren om honger te bestrijden dankzij een feilloze voedselbedeling.

Natuurlijk brengt de uitrusting en werking van elke vestiging kosten met zich mee: huur, verwarming, elektriciteit, water, …

Goed om weten:

Dankzij ons netwerk van vrijwilligers, ons strikt beheer van de  middelen en de voedselinzamelingen zijn wij een van de verenigingen met de laagste centrale administratiekosten van het koninkrijk België. Met andere woorden, van elke euro die u schenkt aan Resto du Cœur wordt 97,5 % rechtstreeks besteed aan hulp aan de minstbedeelden.

U kan hiernaast onze financiële gegevens van de laatste 3 jaren in alle openheid consulteren.

Het logistieke centrum in Fernelmont werkt met:

De Resto du Cœur-vestigingen kunnen hun opdracht vervullen dankzij:

  • talrijke en gulle regelmatige schenkers,
  • giften en legaten,
  • trouwe partners die uiteenlopende goederen schenken,
  • grote merken die hun overschotten schenken,
  • werkgelegenheidssteun die toelaat om personeel aan te werven.

Dankzij uw vrijgevigheid kan de Federatie van Resto du Coeur België financiële giften en voedselgiften verdelen over zijn verschillende afdelingen. Niet alle vestigingen hebben echter dezelfde middelen en hun financiering beperkt zich niet tot deze steun. Gelukkig krijgen sommige vestigingen subsidies of materiële hulp van gemeentelijke administraties, provincies, sommige ministeries (Binnenlandse zaken, Ambtenarenzaken van het Waalse Gewest), OCMW's en stichtingen.

In andere gevallen zal de organisatie van allerlei evenementen en acties door lokale liefdadigheidsorganisaties, serviceclubs, parochies, handelaren- of privéverenigingen de plaatselijke Resto du Coeur-vestigingen helpen om hun kosten te dekken.

Goed om weten:

Opbrengsten uit de bekende Franse tournee van Les Enfoirés en inkomsten uit de verkoop van hun cd's en dvd's in België gaan volledig naar Resto du Coeur in Frankrijk. Als u de organisatie in België wilt steunen, kan u dit rechtstreeks via onze site doen.

Steun de Resto du Coeur-vestigingen in België

EEN GIFT DOEN

EEN GIFT DOEN

De vrijgevigheid van de schenkers is essentieel voor de werking van Resto du Coeur. Zonder deze giften zouden wij onze sociale missies niet kunnen vervullen.
PARTNER WORDEN

PARTNER WORDEN

Ondersteun onze Federatie: word partner en organiseer een actie ten voordele van Resto du Coeur.
Onze resto

Onze resto

Vind de dichtstbijzijnde Resto du Coeur! Gegevens, geplande activiteiten… Vind alle nuttige informatie.

Wenst u op de hoogte te blijven over onze actualiteit?

VOLG ONS

De Federatie Resto du Coeur België onderschrijft de Ethische Code van de VEF. U hebt recht op informatie. Dit betekent dat schenkers, vrijwilligers en personeelsleden (of vaste medewerkers) minstens jaarlijks geïnformeerd worden over hoe de ingezamelde fondsen aangewend worden.