ONZE KOSTENSTRUCTUUR

Om de meest behoeftigen te helpen, hebben de Restos du Cœur vrijwilligers nodig en een professionele structuur om hen te ondersteunen. Dankzij de vaste teams van vrijwilligers en medewerkers van Restos du Cœur kan ons goede doel het hele jaar door leven... En efficiënte acties voeren tegen honger dankzij een vlekkeloze voedseldistributie.
Maar natuurlijk brengen de uitrusting en de werking van elk van de entiteiten ook kosten met zich mee: huur, verwarming, elektriciteit, water...

De Belgische Federatie van Restos du Cœur is erkend door de AERF (Association pour une Éthique dans les Récoltes de Fonds). Dit garandeert de morele en ethische kwaliteit van onze fondsenwerving en onze verschillende mededelingen aan het publiek.
Je hebt recht op informatie. Dit betekent dat donateurs, vrijwilligers en medewerkers (of vast personeel) ten minste jaarlijks worden geïnformeerd over de besteding van de ingezamelde gelden. U kunt ons financieel verslag van de afgelopen 3 jaar op elk moment raadplegen door het bestand onderaan deze pagina te downloaden.

Recepten

Bijna alle financiële middelen waarover wij thans beschikken, zijn voornamelijk afkomstig van de legaten en schenkingen die wij ontvangen.

Uitgaven

De meeste financiële middelen waarover wij beschikken, worden in de eerste plaats gebruikt voor de bestrijding van de armoede in België.

De Resto du Cœur-vestigingen kunnen hun opdracht vervullen dankzij:

  • talrijke en gulle regelmatige schenkers,
  • giften en legaten,
  • trouwe partners die uiteenlopende goederen schenken,
  • grote merken die hun overschotten schenken,
  • werkgelegenheidssteun die toelaat om personeel aan te werven.

Dankzij uw vrijgevigheid kan de Federatie van Resto du Coeur België financiële giften en voedselgiften verdelen over zijn verschillende afdelingen. Niet alle vestigingen hebben echter dezelfde middelen en hun financiering beperkt zich niet tot deze steun. Gelukkig krijgen sommige vestigingen subsidies of materiële hulp van gemeentelijke administraties, provincies, sommige ministeries (Binnenlandse zaken, Ambtenarenzaken van het Waalse Gewest), OCMW's en stichtingen.

In andere gevallen zal de organisatie van allerlei evenementen en acties door lokale liefdadigheidsorganisaties, serviceclubs, parochies, handelaren- of privéverenigingen de plaatselijke Resto du Coeur-vestigingen helpen om hun kosten te dekken.

Ons financieel verslag voor 2021

U kan hiernaast onze financiële gegevens van de laatste 3 jaren in alle openheid consulteren.

Goed om weten:

Opbrengsten uit de bekende Franse tournee van Les Enfoirés en inkomsten uit de verkoop van hun cd's en dvd's in België gaan volledig naar Resto du Coeur in Frankrijk. Als u de organisatie in België wilt steunen, kan u dit rechtstreeks via onze site doen.

Steun de Resto du Coeur-vestigingen in België

EEN GIFT DOEN

EEN GIFT DOEN

Help ons de armoede te bestrijden door op uw manier een donatie te doen. Elke gift telt.
PARTNER WORDEN

PARTNER WORDEN

Ondersteun onze Federatie: word partner en organiseer een actie ten voordele van Resto du Coeur.
Onze resto

Onze resto

Vind de dichtstbijzijnde Resto du Coeur! Gegevens, geplande activiteiten… Vind alle nuttige informatie.

Wenst u op de hoogte te blijven over onze actualiteit?

VOLG ONS

De Federatie Resto du Coeur België onderschrijft de Ethische Code van de VEF. U hebt recht op informatie. Dit betekent dat schenkers, vrijwilligers en personeelsleden (of vaste medewerkers) minstens jaarlijks geïnformeerd worden over hoe de ingezamelde fondsen aangewend worden.