Skip to main content

ONZE KOSTENSTRUCTUUR

Om de meest behoeftigen te helpen, hebben de Restos du Cœur vrijwilligers nodig en een professionele structuur om hen te ondersteunen. Dankzij de vaste teams van vrijwilligers en medewerkers van Restos du Cœur kan ons goede doel het hele jaar door leven... En efficiënte acties voeren tegen honger dankzij een vlekkeloze voedseldistributie. Maar natuurlijk brengen de uitrusting en de werking van elk van de entiteiten ook kosten met zich mee: huur, verwarming, elektriciteit, water...

De Federatie van de Resto du Cœur van België is erkend door de RE-EF (Ethische Fondsenwerving). Dit garandeert de morele en ethische kwaliteit van onze fondsenwerving en onze verschillende mededelingen aan het publiek. Je hebt recht op informatie. Dit betekent dat donateurs, vrijwilligers en medewerkers (of vast personeel) ten minste jaarlijks worden geïnformeerd over de besteding van de ingezamelde gelden. U kunt ons financieel verslag van de afgelopen 3 jaar op elk moment raadplegen door het bestand onderaan deze pagina te downloaden.

Inkomsten 2022

Bijna alle financiële middelen waarover wij thans beschikken, zijn voornamelijk afkomstig van de legaten en schenkingen die wij ontvangen.

Uitgaven

De meeste financiële middelen waarover wij beschikken, worden in de eerste plaats gebruikt voor de bestrijding van de armoede in België.

De Resto du Cœur-vestigingen kunnen hun opdracht vervullen dankzij:

  • talrijke en gulle regelmatige schenkers,
  • giften en legaten,
  • trouwe partners die uiteenlopende goederen schenken,
  • grote merken die hun overschotten schenken,
  • werkgelegenheidssteun die toelaat om personeel aan te werven.

Dankzij uw vrijgevigheid kan de Federatie van Resto du Coeur België financiële giften en voedselgiften verdelen over zijn verschillende afdelingen. Niet alle vestigingen hebben echter dezelfde middelen en hun financiering beperkt zich niet tot deze steun. Gelukkig krijgen sommige vestigingen subsidies of materiële hulp van gemeentelijke administraties, provincies, sommige ministeries (Binnenlandse zaken, Ambtenarenzaken van het Waalse Gewest), OCMW's en stichtingen.

In andere gevallen zal de organisatie van allerlei evenementen en acties door lokale liefdadigheidsorganisaties, serviceclubs, parochies, handelaren- of privéverenigingen de plaatselijke Resto du Coeur-vestigingen helpen om hun kosten te dekken.

Om de minstbedeelden te helpen heeft Resto du Coeur vrijwilligers nodig, omkaderd door een professionele structuur. Dankzij permanente teams bestaande uit vrijwilligers en personeelsleden van Resto du Coeur kan onze liefdadigheidsinstelling heel het jaar door openblijven … en doeltreffende acties voeren om honger te bestrijden dankzij een feilloze voedselbedeling.

Natuurlijk brengt de uitrusting en werking van elke vestiging kosten met zich mee: huur, verwarming, elektriciteit, water, …

Ons financieel verslag voor 2022

U kan hiernaast onze financiële gegevens van de laatste 3 jaren in alle openheid consulteren.

Het logistieke centrum in Fernelmont werkt met:

Wist je dat ?

Opbrengsten uit de bekende Franse tournee van Les Enfoirés en inkomsten uit de verkoop van hun cd's en dvd's in België gaan volledig naar Resto du Coeur in Frankrijk. Als u de organisatie in België wilt steunen, kan u dit rechtstreeks via onze site doen.

Steun de Resto du Coeur-vestigingen in België

EEN GIFT DOEN

EEN GIFT DOEN

Help ons de armoede te bestrijden door op uw manier een donatie te doen. Elke gift telt.
PARTNER WORDEN

PARTNER WORDEN

Ondersteun onze Federatie: word partner en organiseer een actie ten voordele van Resto du Coeur.
Onze resto

Onze resto

Vind de dichtstbijzijnde Resto du Coeur! Gegevens, geplande activiteiten… Vind alle nuttige informatie.