Skip to main content
Onze geschiedenis

Al meer dan 38 jaar zijn wij hier aanwezig…

In de winter van 1985 liggen de voorraadschuren en koelcellen van Europa vol.

Toch zijn er mensen die rondlopen met een lege maag en omkomen van honger en kou …

Via de tussenkomst van een politicus leggen de Walen een voorstel over armoede in Europa voor aan het Europese Parlement in Straatsburg. Maar spijtig genoeg slaat het idee niet aan …

… In Frankrijk echter heeft een artiest er wel oren naar. De clown Coluche (Michel Colucci) laat zijn stem horen en spreekt op 26 september 1985 de Fransen toe via het radiostation Europe 1.

Zijn oproep wordt gehoord door studenten van de "Solvay Business School". Artiesten, politici, landbouwers, anonieme mensen maar ook toenmalige journalisten mobiliseren zich met de steun van grote supermarktketens.

21 december 1985 luidt de officiële startdatum in van de Resto's du Coeur in België.

Een handvol studenten van de businessschool Solvay mobiliseren zich in het kader van een opdracht voor hun studies. Ze beseften toen nog niet hoe groot de voedselnood in België was. Vol emotie en op efficiënte wijze zetten ze een logistieke operatie op het getouw voor gigantische kantines die aan het eind van de winter van 1986 meer dan 6000 maaltijden per dag bereidden.  

Zowel België als Frankrijk voeren hun strijd tegen de armoede. De zeer succesvolle verkoop in België van cd's en dvd's van Les Enfoirés vloeit niet terug naar België, en al helemaal niet naar zijn armste inwoners.  

Destijds baseerde het concept van de Resto's du Coeur zich op verschillende vaststellingen:

  • De omvang van de vierde wereld neemt enorme proporties aan: er zijn miljoenen armen in Europa.

  • Mensen in armoede zijn de eerste slachtoffers van voedingstekorten die een ernstige impact hebben op hun gezondheid.

  • De kosten van de gezondheidszorg en de sociale lasten overstijgen die van de hulp, en meer bepaald van de voedselhulp aan de minstbedeelden.

  • Tal van voedseloverschotten worden onbruikbaar gemaakt, vernietigd of in het buitenland op de markt gebracht tegen dumpingprijzen… en toch lijden zoveel mensen honger, met zelfs de dood tot gevolg!

Wat is het voorstel van de Resto's du Cœur?

De organisatie vraagt dat de voedseloverschotten die van de markt gehaald worden in de EEG gratis of tegen een lage prijs ter beschikking worden gesteld van OCMW's, scholen, onthaalcentra of ook nog liefdadigheidsinstellingen.

Coluche en de Resto's du Cœur

Coluche en de Resto's du Cœur is het verhaal van een geweldige samenwerking. Coluche is inderdaad van bescheiden afkomst. Hij groeide op in Montrouge, een arme voorstadswijk, een stadkanker, het getto bij uitstek.

"De minstbedeelden voeden is goed, maar het is slechts het zichtbare topje van de ijsberg" placht hij te zeggen.

Toen Coluche op 19 juni 1986 omkwam tijdens een verkeersongeval in Frankrijk, liet hij iedereen een enorme uitdaging na.

Nadat hij het Belgische concept van de Resto's du Cœur introduceerde in Frankrijk keerde Coluche op 22 februari 1986 terug naar België om hier de Resto's du Coeur te lanceren met de opening van de vestiging in Luik!

Van bij het begin onderscheidde het Belgische concept zich van dat van zijn Franse buur: het is goed 3 maanden te openen maar als je mensen daarna 9 maanden in de kou laat nadat je hen hoop op een beter leven hebt gegeven, draai je jezelf een rad voor de ogen. De Resto's du Coeur van Belgïe-vestigingen besluiten om heel het jaar open te blijven, met verschillende openingsuren, naargelang het seizoen. Net als in Frankrijk komen er naast maaltijd- en voedselbedeling al snel nog andere diensten aan minderbedeelden.

Er ontstaan initiatieven in Bergen, Moeskroen, Sint-Gillis en Waver en vanaf 1991 wordt het duidelijk dat het tijd is om een federatie op te richten. Deze heeft tot doel om de naam en de bekendheid van de Resto's du Coeur van België te promoten en een gemeenschappelijk charter op te stellen voor de vestigingen die autonoom opereren, met elk hun eigen administratie en organisatie. Sinds een vijftiental jaar biedt de Federatie de vestigingen een aanzienlijke financiële steun dankzij de vrijgevigheid van het publiek en van enkele partnerbedrijven.

De Federatie van de Resto du Coeur van België bestaat uit 21 vestigingen (14 in Wallonië, 5 in Vlaanderen en 2 in Brussel) en 5 bijkantoren, verdeeld over het Belgische grondgebied.
Daarnaast zijn er 3 mobiele Resto's du Cœur die door heel Wallonië en bepaalde achtergestelde gebieden in het Brusselse Gewest reizen.

2024

In maart verwelkomden we onze 21ᵉ Resto du Coeur: Berlaar.


2023

In juli verwelkomden we onze 20ᵉ Resto du Coeur: Mariembourg.

"L'Épicerie du Cœur" in Bergen en Bezorgd om Mensen in Tienen worden officieel lid van de Federatie van de Resto du Cœur van België.


2021

De Federatie verwelkomt twee nieuwe Resto du Coeur-kandidaten: Aarschot en Val de Sambre, wat het totaal brengt op 19 Resto du Coeur-vestigingen in België.


2020

restos du coeur notre histoire

Resto's du Cœur, ons geschiedenis. Op 21 december vieren Resto du Coeur België en de Federatie de 35e verjaardag van hun acties in België.

Juni, een tweede foodtruck (mobiele Resto du Coeur) wordt in gebruik genomen.


2019

De Federatie verwelkomt twee nieuwe Resto du Coeur-kandidaten: Bergen en Tienen, waardoor er in totaal 17 Resto du Coeur-vestigingen in België zijn.


2018

In oktober opent de Federatie een nieuwe opslagplaats van 800 m².


2017

In juli volgt de inhuldiging van de foodtruck (mobiele Resto du Coeur) die elke week op pad trekt om 's woensdag in Bouillon en 's vrijdags in Hastière voedselpakketten te bezorgen aan meer dan 300 kwetsbare personen.

In 2021 doet onze foodtruck al 6 gemeenten aan: Beaumont, Bouillon, Wellin, Barvaux, Hastière en Hamois.

Zo worden elke maand meer dan 800 families geholpen.


2015

Resto's du Coeur van België vieren hun 30-jarige bestaan.


2014

Om tegemoet te komen aan de toenemende vraag door steeds meer armoede erkent de Federatie van de Resto du Cœur van Belgïe de oprichting van een nieuwe Resto du Coeur-kandidaat in La Louvière.


2011

25e verjaardag: de 15 Resto's du Coeur-vestigingen van België en de Federatie vieren officieel de 25e verjaardag van hun acties op het terrein in België.


2001

De Federatie gaat nationaal met de opening van een Resto du Cœur-vestiging in Vlaanderen.


1991

Oprichting van de Federatie. De op het terrein aanwezige Resto du Coeur-vestigingen verenigen zich in een Federatie van de Resto du Coeur van België: Brussel, Luik, Moeskroen, Bergen en Waver krijgen in de loop der jaren gezelschap van andere vestigingen die hun deuren openen in verschillende steden in Wallonië.


1988

In Frankrijk wordt de "Wet Coluche" gestemd: een fiscale maatregel waardoor giften aan verenigingen die voedsel bedelen, zorg verstrekken of logement aanbieden aan minderbedeelden fiscaal aftrekbaar worden.

In België moeten we hiervoor wachten tot in 1992.


1986

(22/02)
Coluche landt op Bierset om de Belgische Resto's du Coeur-vestigingen officieel te steunen. Hij neemt deel aan het eerste concert in de beurshal van Coronmeuse in Luik.

(20/02)
Toespraak van Coluche in het Europese Parlement in Straatsburg. Dankzij deze toespraak opent de Europese Raad in 1987 de voorraadschuren met de overschotten van de Europese Gemeenschap: het Europese programma voor hulp aan de minstbedeelden (PEAD) wordt opgericht, later herdoopt tot FEAD (Fonds voor Europese hulp aan de minstbedeelden), in België beter gekend als het BIRB (Belgische Interventie- en Restitutiebureau).


1985

(12/1985) Het idee is gelanceerd … De eerste Resto du Coeur opent zijn deuren in België op 21 december 1985.

(10/1985) Het idee van de Resto's du Coeur van Coluche wordt onmiddellijk opgepikt door studenten van de Solvay Business School. Ze organiseren zich om het beheer, de centralisatie en de coördinatie in België op zich te nemen. Ze leggen contacten met ondernemingen, voedings- en transportbedrijven uit alle landen, … en spreken particulieren aan die vrije tijd hebben of materiaal kunnen uitlenen. De solidariteitsgolf strekt zich uit tot Brussel, Waver, Luik, Bergen en Charleroi.

(26/09) Het idee van Coluche: Coluche drukt in een rechtstreekse uitzending op Europe 1 zijn verontwaardiging uit tegen de verspilling in de consumptiemaatschappij. Hij hekelt ook de vernietiging van de landbouwoverschotten in Frankrijk en Europa. "Voedseloverschotten die vernietigd worden om de prijzen op de markt hoog te houden zou je kunnen recupereren en gebruiken in een grote kantine om eten te geven aan iedereen die honger heeft."

Het idee wordt gelanceerd …

(29/05) In het Europese Parlement: Europarlementariër José Happart neemt het woord om een economische situatie aan te klagen waarvan miljoenen mensen het slachtoffer zijn. "Is het niet onaanvaardbaar dat de kosten voor de gezondheidszorg en de bijstand aan personen in armoede hoger oplopen dan de voedselhulp die aan hen kan gegeven worden?" Hij vraagt dat de overschotten die aan hoge kost opgeslagen en vernietigd worden ter beschikking gesteld worden van zij die er nood aan hebben.Ons helpen

Steun de 21 Resto du Coeur-vestigingen in België

EEN GIFT DOEN

EEN GIFT DOEN

Help ons de armoede te bestrijden door op uw manier een donatie te doen. Elke gift telt.
PARTNER WORDEN

PARTNER WORDEN

Ondersteun onze Federatie: word partner en organiseer een actie ten voordele van Resto du Coeur.
Onze resto

Onze resto

Vind de dichtstbijzijnde Resto du Coeur! Gegevens, geplande activiteiten… Vind alle nuttige informatie.