Skip to main content

ONS CHARTER

Werking:

Resto du Coeur biedt een gastvrije en gezellige ruimte aan minderbedeelden en/of personen die in grote armoede leven om tegemoet te komen aan hun voedingsnood. De organisatie tracht al hun sociale problemen aan te pakken met gerichte oplossingen.

De vereniging werkt zoveel mogelijk preventief door ervoor te zorgen dat de sociale aftakeling waaronder de betrokkenen lijden niet toeneemt. Ze pakt de sociale context aan die armoede veroorzaakt en zorgt ook voor de slachtoffers die eronder lijden.

Deontologie :

De leden leven de deontologische code na die van kracht is in de Belgische verenigingssector. Armoede gebruiken voor politieke doeleinden of om geld in te zamelen is verboden.

Een kwaliteitsvol aanbod:

Resto du Coeur biedt een ruimte voor ontspanning en dialoog aan, los van elke filosofische of religieuze overtuiging, die openstaat voor elke vorm van samenwerking die verenigbaar is met haar doel. De vereniging is georganiseerd als een bedrijf en volgt de geldende regels en wetten wat betreft het beheer van de middelen, de financiën, het patrimonium en het management.

De betrokkenen kunnen genieten van een kwaliteitsvol aanbod dat beantwoordt aan wat een cliënt ervan mag verwachten.

De verantwoordelijken van de vereniging waken nauwgezet over de kwaliteit van de maaltijden en de voedingsproducten die verdeeld worden. Deze beantwoorden aan de hygiënische normen die van kracht zijn in de horecasector en zijn gebaseerd op een juist evenwicht tussen eiwitten, vetten, suikers, vezels, minerale zouten, vitaminen en melkproducten.

Een paritaire relatie:

Resto du Coeur is een vereniging, een juridische entiteit zonder winstoogmerk zoals omschreven in haar statuten. Ze biedt verschillende diensten aan die gericht zijn op de bestrijding van uitsluiting.

De paritaire aanpak blijkt uit de contractuele relaties waarin de rechten en plichten van de partijen erkend worden en onderscheidt zich zo van de aanpak van liefdadigheidsorganisaties waarin de relaties zich voornamelijk verhouden als helper tegenover geholpene.

Iedereen die het wenst, kan een maaltijd krijgen op de aangegeven uren en volgens de voorwaarden die voor alle gebruikers van toepassing zijn. Indien mogelijk is deze dienst betalend. De gebruiker hoeft geen "dank u" te zeggen. Zijn financiële bijdrage en zijn deelname aan bepaalde gemeenschappelijke taken tellen als bijdrage aan de solidariteitsactie van Resto du Coeur.

Integriteit en autonomie van de gebruiker als einddoel van de actie:

Resto du Coeur zorgt voor een gastvrije tafel die bij voorkeur het hele jaar door gasten ontvangt, zonder onderscheid te maken tussen afkomst, geslacht, leeftijd, cultuur of ras.

Er heerst een absoluut respect voor de meningen en filosofische, politieke en religieuze overtuigingen van de gasten.

De gasten blijven volwaardige burgers in de aanloop naar het verwerven of herwinnen van hun autonomie.

De cliënt wordt gerespecteerd als een partner die meetelt en wiens competenties en potentieel erkend worden.

In de mate van het mogelijke wordt rekening gehouden met specifieke noden op het vlak van gezondheid, leeftijd en cultuur van de cliënten.

Het maatschappelijk bemiddelingswerk vindt plaats in samenwerking met de cliënt. Deze doet zijn deel van het werk. De wil van de betrokkene om zich opnieuw te integreren in de maatschappij is een essentiële voorwaarde voor een succesvol integratieproces.

Elke vorm van diskrediet en stigmatisering die de cliënt verder in de marginaliteit duwt, is verboden.

EEN GIFT DOEN

EEN GIFT DOEN

Help ons de armoede te bestrijden door op uw manier een donatie te doen. Elke gift telt.
PARTNER WORDEN

PARTNER WORDEN

Ondersteun onze Federatie: word partner en organiseer een actie ten voordele van Resto du Coeur.
Onze resto

Onze resto

Vind de dichtstbijzijnde Resto du Coeur! Gegevens, geplande activiteiten… Vind alle nuttige informatie.