Ons helpen

SCHENKEN VIA EEN LEGAAT

Voeg Resto du Coeur gewoon toe als begunstigde in uw testament.
U kan ook kiezen voor een duolegaat.

GEWOON LEGAAT

Een gedeelte van de middelen die Resto du Coeur België inzet om de minstbedeelden te helpen is te danken aan uw vrijgevigheid, in de vorm van schenkingen via legaten.

Wanneer u uw patrimonium nalaat aan uw kinderen, partner of directe familie kan u kiezen om een gewoon legaat voor een goed doel toe te voegen in uw testament.

DUOLEGAAT

Hoe werkt het? U laat een deel van uw patrimonium na aan de erfgenamen van uw keuze en aan een vereniging zoals Resto du Coeur.

Uw erfgenamen betalen geen enkel erfrecht want wij nemen de kosten voor 100 % voor onze rekening.

Voor erfgenamen die niet in directe lijn zijn zoals een ver familielid of vriend(in) is dit een zeer interessante formule. Zij vallen namelijk onder de hoogste belastingschaal, van 20 tot 70 % voor Brussel en het Waalse Gewest.

Bijvoorbeeld:

Als u 500.000 € aan een vriend nalaat zal hij hiervan na fiscale aftrek slechts 120.000 € ontvangen.

Met een duolegaat waarbij u 250.000 € aan hem nalaat en dezelfde som aan onze vzw, zal hij 250.000 € ontvangen en wij 40.000 € netto.

Vraag advies aan uw notaris of contacteer de federatie van Resto du Coeur.

Wens u meer informatie?


Wenst u op de hoogte te blijven over onze actualiteit?

VOLG ONS

De Federatie Resto du Coeur België onderschrijft de Ethische Code van de VEF. U hebt recht op informatie. Dit betekent dat schenkers, vrijwilligers en personeelsleden (of vaste medewerkers) minstens jaarlijks geïnformeerd worden over hoe de ingezamelde fondsen aangewend worden.