Skip to main content
Ons helpen

SCHENKEN VIA EEN LEGAAT

Het volstaat de Resto du Cœur toe te voegen aan de begunstigden van uw testament.

Waarom een legaat?

Deelt u onze waarden en wilt u dat uw nalatenschap in de toekomst gebruikt wordt om onze acties en projecten voort te zetten? Door de Resto du Cœur de Belgique in uw testament op te nemen, wordt uw gebaar een gebaar van solidariteit en waarde. Hiermee kunnen we de strijd tegen armoede voortzetten en vele gezinnen in nood ondersteunen.

Misschien heb je er nog niet over nagedacht, misschien heb je nog geen tijd gehad om erover na te denken, misschien wist je het niet. Er zijn verschillende manieren om de Resto du Cœur te helpen door een legaat te maken, terwijl u gerustgesteld bent over de bestemming van het geld, in het respect van de waarden en de volharding van onze actie.  

Voor elke euro die aan Resto du Cœur wordt betaald, wordt 97,5 cent rechtstreeks herverdeeld om de meest behoeftigen te helpen... Slechts 2,5 cent wordt besteed aan administratieve kosten, waardoor Resto du Cœur één van de verenigingen in België is met de laagste centrale administratiekosten van het koninkrijk.

Hoe maak je een legaat?

De universele legaat

Met een universeel legaat kunt u uw hele vermogen nalaten aan een of meer personen of verenigingen die dan universele legatarissen van uw nalatenschap worden. Als er erfgenamen zijn die op het moment van overlijden een recht op voorbehoud hebben (kinderen, echtgenote, echtgenoot of zelfs ouders als de overledene geen kinderen heeft), hebben zij recht op het voorbehoud dat de wet hun toekent en wordt het legaat beperkt tot het beschikbare deel van de nalatenschap.

Het legaat onder algemene titel

Het legaat onder algemene titel bestaat erin een deel van uw vermogen na te laten aan een of meer personen of verenigingen. Het kan bijvoorbeeld een percentage van de nalatenschap zijn, of alleen de roerende of onroerende goederen van de nalatenschap.

Het legaat per bijzondere titel

Met een legaat op bijzondere titel kunt u specifieke goederen nalaten, zoals een huis, de inhoud van uw effectenrekening, een geldbedrag, enz.

Het legacy duo

Als u geen directe erfgenamen hebt, is het duo-legaat een interessante formule voor erfgenamen die, als ze geen directe familie van u zijn, successierechten moeten betalen die soms wel 80% van de waarde van uw vermogen kunnen bedragen. Door uw nalatenschap na te laten aan de Resto du Coeur de Belgique, met de bepaling dat zij een bepaald bedrag moeten betalen aan uw erfgenamen, voorkomt het duolegaat dat zij successierechten moeten betalen, die volledig ten laste komen van de Resto du Coeur.

Bijvoorbeeld:

Als u 500.000€ aan een vriend nalaat zal hij hiervan na fiscale aftrek slechts 120.000€ ontvangen.
Met een duolegaat waarbij u 250.000€ aan hem nalaat en dezelfde som aan onze vzw, zal hij 250.000€ ontvangen en wij 40.000€ netto.

Er dient echter te worden opgemerkt dat als uw woonplaats in Vlaanderen is gelegen, het duo-legaat sinds 01/07/2021 niet meer bestaat, ook niet voor testamenten die voor die datum zijn opgesteld. Ook nu nog weten te weinig mensen dat elk duo-legaat dat vóór deze datum in Vlaanderen is opgesteld, nietig is. Voor de betrokkenen is het raadzaam hun notaris te raadplegen om hun testament te herzien. 

Een testament maken

Er kunnen verschillende soorten testamenten worden opgesteld. U kunt een authentiek, internationaal testament of een holografisch testament opstellen. In dit laatste geval is het raadzaam om het door een notaris te laten registreren om er zeker van te zijn, in geval van betwisting, dat uw vermogen inderdaad bestemd is voor de Resto du Cœur van België. Schrijf daartoe onze gegevens in uw testament met het soort legaat dat u wenst te maken of geef deze informatie aan de notaris die het zal opstellen: "federatie van de Resto du Coeur van België vzw - 5 Rue du Tronquoy à 5380 Fernelmont - Bedrijfsnummer 0443-600-596)".  


Bloemen noch kransen

U hebt misschien ook al gemerkt dat doodsbrieven steeds vaker een uitnodiging bevatten om een schenking voor een goed doel te doen in plaats van bloemen of kransen te geven. Een initiatief dat de vergankelijkheid van bloemen vervangt door de bestendigheid van een goed doel als eerbetoon aan de idealen van de geliefde persoon.

Het volstaat om de mededeling "Bloemen noch kransen" te drukken op de doodsbrief samen met onderstaande gegevens:

Federatie van de Resto du Cœur van België vzw

BE44 2400 3333 3345
BIC: GEBABEBB

Mededeling: Gift ter nagedachtenis van + de naam van de overledene

Bij voorbaat dank!

Wij zijn lid van de Testament.be campagne


Contacteer ons

Uw contactpersoon:

Valérie Saint-Martin

Dit E-mail adres wordt beschermd tegen spambots. U moet JavaScript geactiveerd hebben om het te kunnen zien.
0493/25.64.94

Of per post:
Rue du Tronquoy 5 - 5380 Fernelmont

Meer info ?

Vraag advies aan uw notaris of raadpleeg de website notaris.be

Terug naar boven