Skip to main content

<< ACTUALITEITEN

Een dag achter de schermen met een Verantwoordelijke op site

Juli 2024

De Resto du Cœur van Charleroi, gelegen in het hart van de stad, speelt een essentiële rol in de strijd tegen armoede en sociale uitsluiting. Binnen deze organisatie bekleedt Céline, de Verantwoordelijke, een cruciale positie om de goede werking en de continuïteit van de diensten die aan de kansarmen worden aangeboden, te waarborgen. Dit is ook het geval voor onze 20 andere Verantwoordelijken, die we vandaag in de bloemetjes willen zetten met haar getuigenis. 

Een leider in het hart van de actie  

Het werk van een Verantwoordelijke is veel meer dan dat van een gewone beheerder. Hij is de centrale pijler die zorgt voor een optimale samenhang tussen het team op het terrein en het administratieve team. 

Met zijn dynamiek en leiderschap geeft hij positieve energie aan het hele team en bevordert hij een efficiënte en humane dienstverlening. 

Beheer van middelen en giften

Een van de belangrijkste dagelijkse uitdagingen voor de Verantwoordelijke is het beheer van middelen. Dit omvat het beheer van voedsel en financiële giften, het toezicht op de voorraden en het voortdurend zoeken naar nieuwe financiering. In regelmatig contact met lokale producenten, grote ketens en verschillende donateurs zorgt hij ervoor dat elke gift op de best mogelijke manier wordt aangewend om in de behoeften van onze begunstigden te voorzien. 

Veelzijdig beheer

De taken van de Verantwoordelijke zijn gevarieerd en vereisen een grote veelzijdigheid. Hier is een overzicht van de taken die Céline dagelijks of wekelijks uitvoert in de Resto du Cœur van Charleroi: 

  • Onthaal en coördinatie van het team: Bij haar aankomst begroet en overlegt Céline met elk personeelslid over de acties van de dag.
  • Communicatie en opvolging van e-mails: Zij bekijkt en volgt de communicatie per e-mail op.
  • Personeelsbeheer: Céline houdt toezicht op de vrijwilligers, personeel in loondienst en werknemers met een artikel 60-contract.
  • Zoeken naar en opvolgen van subsidies: Zij is Verantwoordelijk voor het zoeken naar, aanvragen en opvolgen van subsidies, waarbij zij regelmatig contact onderhoudt met de subsidiërende instanties.
  • Zoeken naar financiële en voedselgiften: Zij leidt campagnes voor fondsenwerving en voedselinzameling bij de privésector en het grote publiek.
  • Bewustmaking en partnerschappen: Céline neemt deel aan vergaderingen om synergieën te creëren met verschillende lokale partners en sensibiliseert burgers voor armoede.
  • Algemeen toezicht: Zij houdt toezicht op alle acties van de Resto du Cœur, beheert de persrelaties en de sociale netwerken.
  • Boekhouding en administratief beheer: Zij beheert de boekhouding, de uitgaven van de vzw en het onderhoud van het gebouw en de apparatuur.
  • Analyse en aanpassing van de diensten: Céline analyseert het bezoek aan de diensten en past het aanbod aan op basis van de behoeften van het publiek.

Kortom, een echte allround baan vol toewijding en engagement voor de meest kansarmen!   

Bovenal een sociale missie

Hoewel de Resto du Cœur wordt beheerd met de strengheid van een bedrijf, houdt de Verantwoordelijke altijd de sociale missie van de organisatie in gedachten. Hij moet flexibel zijn om in de uiteenlopende behoeften van de begunstigden te voorzien, terwijl hij een rigoureus beheer handhaaft om de continuïteit van de diensten te waarborgen. 

Het werk van de Verantwoordelijke is een dagelijks inzet in de strijd tegen armoede, gemotiveerd door de verdediging van de mensenrechten en de wens om concrete hulp te bieden aan degenen die dat het meest nodig hebben. 

… En daarvoor hebben we ook uw hulp nodig. Een eenvoudig gebaar kan een groot verschil maken. Of het nu een eenmalige gift is of regelmatige steun, elke bijdrage is waardevol en helpt ons om een betere toekomst te bieden aan degenen die het nodig hebben. Alvast bedankt uit de grond van ons hart.