Skip to main content

<< ACTUALITEIT

Alles wat we hebben verwezenlijkt in 2022

Juni 2023

Een jaar van crisissen

Hoewel het aantal hulpvragen in verband met Covid is gedaald, werd 2022 gekenmerkt door een opeenvolging van crises en veel mensen hebben een beroep gedaan op de 'Resto du Coeur'. Gelukkig konden we het hele jaar rekenen op de steun van onze donateurs en vrijwilligers, die ons in staat stelden om het groeiend aantal begunstigden op te vangen.

2022 in cijfers…

Tussen het derde en vierde kwartaal werd een stijging van 32% opgetekend. Het aantal uitgedeelde maaltijden bereikte daarmee een recordaantal van 1.367.187. Dit is meer dan het dubbele van het aantal maaltijden dat werd uitgedeeld in 2019, het referentiejaar, toen 670.000 maaltijden werden uitgedeeld.

In datzelfde jaar passeerden meer dan 1.000 ton goederen de federatie van de 'Resto du Cœur', en onze 3 vrachtwagens en 3 'Mobiele Resto du Cœur' leverden voedselhulp in heel België.

Onze sleutelprojecten:

Nationale Voedselinzameling

Op 4 en 5 maart 2022 organiseerden we onze grote Voedselinzameling in 9 winkels in België.

We organiseerden ook een virtuele voedselinzameling in de vorm van een boodschappenlijstje. En dankzij de vrijgevigheid van donateurs konden we verse groenten en fruit kopen, naast de producten die op onze website staan.

Terug naar School Actie

Omdat kinderen de toekomstige volwassenen van morgen zijn, was het voor ons duidelijk dat we de actie moesten voortzetten voor het begin van het schooljaar 2022.

We deelden schoolkits uit aan de kinderen van onze begunstigden en elk kind kreeg een complete kit zodat ze het jaar konden beginnen "zoals alle anderen".

Een Feestmenu voor Iedereen

In december konden we 5 802 Feestmenu's aanbieden aan de begunstigden van onze 'Restos du Cœur'. Elk menu bestond uit een voorgerecht, hoofdgerecht en dessert.

Dit initiatief is erg belangrijk voor ons, omdat de eindejaarsfeesten altijd een moeilijke tijd zijn voor mensen aan de rand van de samenleving. Maar dankzij de vrijgevigheid van onze donateurs konden zo veel mensen hun dagelijkse problemen voor één avond opzij zetten.

De hulp die werd ingezet

Er is andere hulp voorzien om onze 19 'Resto du Cœur' en hun filialen te helpen.

  • In september hebben we aangekondigd dat we 76% hadden bereikt van het uitzonderlijke budget van 150.000 euro dat was ingesteld om de toegenomen vraag naar voedselhulp en de daling van de voedseldonaties te compenseren. Daarom hebben we enkele tonnen vers fruit en groenten gekocht en opnieuw verdeeld onder de 19 'Resto du Coeur'.
  • In december werd aan elke 'Resto du Coeur' een subsidie voor voedselaankopen toegekend in functie van het aantal maaltijden of pakketten die binnen de entiteit werden verdeeld.

  • Ons project 'Resto du Coeur Mobiele' is uitgebreid. We huurden een opslagruimte in Brussel om verschillende entiteiten in de gemeente Anderlecht te kunnen bedienen.

  • 'Resto du Coeur' kreeg steun om zijn professionele keukens uit te rusten, een bestelwagen aan te kopen en een schrobzuigmachine voor de vloeren van de opslagruimtes.

Dankzij de steun van onze vrijwilligers en donateurs staan we elke dag een beetje sterker op dan de dag ervoor om de uitdagingen van morgen aan te gaan.

Het is belangrijk u op de hoogte te houden van onze verwezenlijkingen.