Skip to main content

<< ACTUALITEIT

Twee "Resto du Coeur" kandidaten worden officieel lid van de Federatie!

Mei 2023

Tijdens onze laatste algemene vergadering in maart zijn de "Épicerie du Cœur" in Bergen en Bezorgd om Mensen van Tienen, Resto du Cœur-kandidaten sinds 2019, officieel lid geworden van de Federatie van de Resto du Cœur van België.

Bezorgd om Mensen van Tienen

De organisatie Bezorgd om Mensen werd opgericht in 1990 met als doel de ondersteuning van de allerarmsten in Tienen. 
In 1997 werden ze officieel erkend als vzw. Van de morele en financiële ondersteuning van twee gezinnen door enkele vrijwilligers zijn ze geëvolueerd naar een vereniging die vandaag aan meer dan 1.200 mensen voedselondersteuning, kleding en huisraad (via de sociale winkel) aanbiedt en dit met een team van een 40-tal vrijwilligers!

En in de praktijk?

Zij verdelen de minimale noodhulp aan de minstbedeelden (FEAD-producten geschonken door Europa en de Belgische overheid) maar kiezen ervoor om meer te doen. Zo voorzien zij op maandag en op woensdag de gezinnen van een uitgebreid pakket gezondere voeding. Zij verdelen brood, fruit, groenten, vis of vlees en een dessert aangevuld met basisproducten als pasta, rijst, koffie, thee, conserven. 

Regelmatig voorzien zij ook hygiëneproducten en dit zowel in samenwerking met FEAD, Bruzelle als "Resto du coeur": maandverband, pampers, shampoo, douchegel, toiletpapier... 

In deze context is de samenwerking met "Resto du Coeur" een enorme troef: wekelijks voorzien wij ze van verse groenten en fruit van zeer goede kwaliteit die de begunstigden en weten te appreciëren. Regelmatig is er ook een aanbod van andere belangrijke kwaliteitsproducten die het leven van de begunstigden aangenamer maken: snoepjes, vlees of kaas voor bij de boterham... 

Bezorgd om mensen is ook een laagdrempelige organisatie die meer doet dan alleen maar voedselpakketten verdelen. Ze helpen mensen ook op weg zet naar de juiste hulpverlenende instantie. Tal van medewerkers zijn aanwezig tijdens hun openingsuren en helpen de mensen op weg: Community Health Workers voor afspraken in het ziekenhuis of bij de dokter, administratie voor het ziekenfonds; CAW, centrum voor algemeen Welzijn, dat ondersteuning biedt bij moeilijke relaties, crisisopvang...;  SAMOO dat opkomt voor de rechten van mensen in armoede.... 

Mieke Pieters, verantwoordelijke bij Bezorgd om Mensen:  

Dankzij samenwerking met de Federatie van de Resto du Coeur krijgt ‘Bezorgd om Mensen’ ook belangrijke financiële steun die onze werking optimaliseert: betere koel- en vriescellen, een lichte vrachtwagen met koeling, een verwarmingsinstallatie in onze onthaalruimte...’

"Épicerie du Cœur" van Bergen

De VZW "Épicerie du Cœur", opgericht in 2019, bevordert de solidariteit ten gunste van de meest kansarme inwoners van de 19 gemeenten van de entiteit Bergen. Haar belangrijkste missie? Voedselhulp, die sinds 2021 werkt als een echte kruidenierswinkel.  
De begunstigden worden naar de kruidenierswinkel geleid en vertrekken met een pakket dat drie evenwichtige maaltijden per persoon bevat. Dit vertegenwoordigt 300 gezinnen, of bijna 2.000 maaltijden per week.

Het biedt elke persoon die een voedselhulpdossier opent ook de mogelijkheid tot opvolging door hun interne sociale dienst, als ze dat wensen. In die zin komt de VZW tegemoet aan alle sociale noodsituaties: zij verwijst de betrokkenen door naar specifieke diensten en helpt hen bij hun sociale, economische en culturele emancipatie.

Géraldine Godart is maatschappelijk werkster bij de "Épicerie du Cœur". Ze deelt met ons de filosofie die alle leden van het team motiveert:

"Onze ambitie is om de persoon te begeleiden op de weg naar welzijn, door hem zijn menselijke waardigheid te laten herwinnen en door hem in zijn geheel te beschouwen, terwijl we aan zijn basisbehoeften voldoen."


Deze aanpak spreekt boekdelen over de wil om mensen die zich tot de "Épicerie du Cœur" wenden, structureel bij te staan.

Sinds haar aansluiting bij de Federatie van de Resto du Coeur, profiteert de Épicerie van de constructieve uitwisselingen tussen "Resto du Coeur" en kon zij bepaalde moeilijkheden die vaak voorkomen bij het beheer van een VZW uit de weg ruimen. Dit is een echt voordeel voor het team, dat zich zo opnieuw kan richten op het essentiële: mensen helpen in precaire situaties die een beroep doen op de vereniging wanneer ze geen ander alternatief hebben...