Skip to main content

<< ACTUALITEITEN

Internationale Dag van het Testament ten gunste van een goed doel – 13-09-2023

September 2023

De kas van de Franse Restos du Cœur is hopeloos leeg. In België kunnen onze Resto du Cœur dankzij de uitzonderlijke legaten die we in 2022 hebben ontvangen, blijven werken. De keuzes die sommigen gisteren hebben gemaakt, hebben ons voor het ergste behoed. Zonder hen, zonder ons, zouden onze begunstigden in de steek worden gelaten... Zonder u morgen zouden we niet meer kunnen bestaan.

Misschien hebt u er nog niet aan gedacht, weet u niet hoe u het moet doen of schrikt het idee u gewoon af... Het plannen van uw erfenis is zeker geen gemakkelijke zaak. Nog moeilijker is het opstellen van uw testament. Die stap vereist overdenking en er is geen ruimte voor improvisatie. Toch zal die stap u de zekerheid geven dat uw overlijden geen familieconflicten zal veroorzaken en dat uw laatste wensen zullen worden gerespecteerd zoals u dat wilt.

13 september is de Internationale Dag van het Testament ten gunste van een goed doel.

Als u ons goede doel belangrijk vindt en onze waarden deelt, kunt u ons blijven steunen door ons op te nemen in uw testament. Dat gebaar zal ons helpen om het hoofd te bieden aan de verschillende crisissen en aan de voortdurende en zorgwekkende stijging van armoede, terwijl u uw idealen en onze gemeenschappelijke waarden respecteert.

Gedurende zijn hele leven heeft Paul zich ingezet en toegewijd aan anderen via zijn beroep als arts. Paul heeft zijn vermogen geschonken aan de Federatie van de Resto du Coeur van België terwijl we hem niet eens kenden...

Dankzij Paul konden we de Resto du Coeur beter steunen door tussen te komen in hun energierekeningen van vorig jaar, door minder energieverslindende installaties te plannen en sluiting te voorkomen; we hebben ook levensmiddelen gekocht om de toename van het aantal maaltijden (+ 32% in het laatste kwartaal van 2022) op te vangen. De voedseloverschotten verdwijnen, de kosten van basislevensmiddelen zijn sterk gestegen. Zonder die onverwachte steun hadden we moeilijke en ongelukkige keuzes moeten maken. In alle oprechtheid ‘bedankt Paul voor uw vertrouwen, uw onverwachte hulp is van onschatbare waarde geweest voor veel mensen’.