Skip to main content

<< ACTUALITEITEN

Inclusiviteit

Juni 2024

Bij Resto’s du Cœur geloven wij in een fundamentele waarde: honger kent geen grenzen en geen kleur. Waar u ook vandaan komt, als u honger hebt, verdient u onze hulp. Ter ere van Wereldvluchtelingendag op 20 juni willen wij opnieuw bevestigen dat wij iedereen welkom heten, zonder onderscheid in afkomst of religie. Want voor ons heeft een lege maag geen nationaliteit.

Elke dag werken wij eraan om een warme maaltijd, een glimlach en een beetje hoop te bieden aan diegenen die dat het meest nodig hebben, of ze nu vluchtelingen, migranten of Belgische burgers zijn. Laten we samen momenten van solidariteit en medeleven creëren voor iedereen die gewoon op zoek is naar een beetje troost en menselijkheid.

De Resto’s du Cœur bieden een gezellige tafel en ontvangt gasten zonder beperking van afkomst en zonder onderscheid in geslacht, leeftijd, cultuur, afkomst of religie. De filosofische, politieke en religieuze meningen en overtuigingen van alle gebruikers (medewerkers, vrijwilligers en begunstigden) worden absoluut gerespecteerd. Wij zijn ervan overtuigd dat de diversiteit van onze begunstigden onze gemeenschap verrijkt en onze missie versterkt.

Elke vorm van in diskrediet brengen of stigmatiseren van gebruikers die zou leiden tot hun verdere marginalisatie is verboden. Wij zetten ons in om stigmatisering te bestrijden en inclusie te bevorderen door ervoor te zorgen dat iedereen met respect en waardigheid wordt behandeld.

Door onze inzet voor inclusiviteit te herbevestigen, hopen wij anderen te inspireren om zich bij onze zaak aan te sluiten en samen te werken aan een toekomst waarin niemand aan zijn lot wordt overgelaten.