Skip to main content

<< ACTUALITEITEN

Actie Terug naar School 2023: BEDANKT

September 2023

Dankzij de vrijgevigheid van de schenkers hebben wij het genoegen u te kunnen meedelen dat de 3.208 kinderen van de begunstigde gezinnen van de Resto du Coeur van België hun schoolbenodigdheden hebben ontvangen. Het begin van het nieuwe schooljaar verliep dus meer sereen voor deze gezinnen, met een glimlach en sterretjes in hun ogen.

Hoe onbeduidend het ook mag lijken, het beschikken over dezelfde benodigdheden als de anderen wist sociale verschillen uit en kan het leven van een kind veranderen door het meer vertrouwen te geven in zichzelf en in zijn schoolprestaties.

Sommigen zeggen: ‘School is gratis tot het tweede leerjaar’, ‘De kinderbijslag is daarvoor bedoeld’, ‘Het is milieuvriendelijker om reeds gebruikt materiaal te hergebruiken’, enz. In theorie ja...

Maar in de praktijk is het helaas vaak anders.

  • Niet alle scholen zijn immers betrokken en zij bieden niet ALLE schoolbenodigdheden aan hun leerlingen. Na het tweede leerjaar wordt er bovendien niets meer aangeboden aan deze gezinnen. Sommige ouders krijgen nog steeds lange lijsten met schoolbenodigdheden, boeken, sportkleding of rekenmachines om te kopen. Als de schoolbenodigdheden geschonken door Resto du Coeur ouders kunnen helpen om boeken te kopen of geld opzij te leggen voor een verplichte excursie of de verplichte sport-T-shirt van de school, zijn wij blij dat wij hebben kunnen helpen om de schoolkosten te verlagen.

  • Kinderbijslag is uiteraard altijd welkom en wordt bij veel gezinnen gebruikt voor de schoolkosten. Maar als we ons in de schoenen van een arm gezin plaatsen, dat het normaal al moeilijk heeft om de rekeningen te betalen en eten op tafel te krijgen, wordt de kinderbijslag soms gebruikt voor andere dringendere en vitale uitgaven, zoals eten kopen, een nieuw paar schoenen kopen voor opgroeiende kinderen, benzine tanken om naar het werk te kunnen gaan, de water-, elektriciteits- of verwarmingsrekeningen betalen om zo waardig mogelijk te kunnen blijven leven.

  • In een tijd waarin de mensen het steeds vaker hebben over milieuvriendelijk gedrag, lijkt het voor sommigen misschien schokkend om de kinderen van onze begunstigden elk jaar nieuwe benodigdheden te geven. Maar de kinderen die in 2022 schoolbenodigdheden hebben gekregen, zijn niet noodzakelijk de kinderen die dit jaar onze hulp hebben gekregen. Bovendien vermindert het hebben van kwalitatief hoogwaardige benodigdheden die identiek zijn aan die van de andere kinderen sociale uitsluiting en het gevoel van schaamte dat ontstaat als je niet zoals de anderen kunt zijn. Met deze actie proberen we maatregelen te nemen om intergenerationele armoede te verminderen.

We danken de schenkers voor hun bijdrage aan onze actie.