Skip to main content

<< ACTUALITEITEN

Hulp bij gezondheidszorg: een waardevolle dienst van de Resto’s du Cœur

Juni 2024

De Resto’s du Cœur geven veel meer dan alleen voedselhulp... Wist u dat wij ook een waardevolle dienst aanbieden: hulp bij gezondheidszorg?

Onze toegewijde teams zetten zich elke dag in nauwe samenwerking met externe verenigingen in om ervoor te zorgen dat iedereen, in welke situatie dan ook, toegang krijgt tot de gezondheidszorg die hij of zij nodig heeft. Met de medewerking van de Sociale Dienst zijn wij er om onze begunstigden te ondersteunen in hun gezondheidszorgtraject.

Gezondheid is een fundamenteel recht en het is onze missie om ervoor te zorgen dat niemand aan zijn lot wordt overgelaten op gezondheidsvlak. Wij werken nauw samen met beroepsbeoefenaars in de gezondheidszorg en medische structureren om ervoor te zorgen dat onze begunstigden de juiste zorg krijgen.

Bij de Resto’s du Cœur beschouwen wij gezondheid als een recht voor iedereen, geen voorrecht. Wij blijven werken aan een wereld waarin iedereen toegang heeft tot de zorg die hij of zij nodig heeft, zonder discriminatie of financiële belemmeringen.

Laten we samen gezondheid toegankelijk maken voor iedereen en verder bouwen aan een meer solidaire en rechtvaardige samenleving.