Skip to main content

<< ACTUALITEIT

Internationale Dag voor de Uitroeiing van Armoede

17 oktober 2021

Aan de vooravond van de Werelddag voor de uitbanning van extreme armoede luiden wij de noodklok over de bestaansonzekerheid in België
In 2020 werden meer dan een miljoen maaltijden geserveerd door onze Resto du Cœur - een aanzienlijke stijging ten opzichte van de 670.000 maaltijden die in 2019 werden uitgedeeld.

 In 2020 is meer dan 833 ton voedsel door onze magazijnen gegaan, 200 ton meer dan in 2019. Uit de balans voor 2021 blijkt reeds dat de situatie in hetzelfde tempo is verslechterd.

Op 17 oktober is het Werelddag voor de uitbanning van extreme armoede, maar het is een triest feit dat de strijd tegen armoede in België sterk afneemt. De crisis van Covid-19 en de overstromingen - en de gevolgen daarvan - hebben inderdaad hun tol geëist van tienduizenden huishoudens die nooit eerder in grote onzekerheid verkeerden.

De rampzalige situatie in 2020 is verre van uitzonderlijk

De toename van het aantal maaltijden in 2020 zou uitzonderlijk zijn gebleven, aangezien de sanering en de terugkeer naar het normale ritme van de meeste activiteiten zouden moeten hebben geleid tot een terugkeer naar de cijfers van vóór de crisis. De cijfers van 1 januari 2021 tot nu toe volgen echter het traject van 2020 en liggen al 50% hoger dan in 2019.

Groeiende vraag naar hulp van sociale organisaties

We worden ook geconfronteerd met een andere toename: steeds meer sociale organisaties, zoals het Rode Kruis, komen naar de Resto du Cœur om maaltijden en goederen te kopen. Dankzij de vele schenkers en bedrijven tracht de Federatie van  de Resto du Coeur positief in te spelen op de oproep van deze verenigingen in vraag.

Een oproep tot solidariteit in de strijd tegen onzekerheid

Uit het toenemend aantal verzoeken om hulp blijkt dat de huidige situatie even moeilijk, zo niet moeilijker is dan die van 1985 - het jaar waarin het eerste Resto du Coeur officieel in België werd geopend.

De bevolking heeft inderdaad te kampen gehad met een reeks crises waarop niemand was voorbereid: economische crisis, gezondheidscrisis in verband met Covid-19, humanitaire crisis als gevolg van de overstromingen die ons land afgelopen juli hebben getroffen. Deze crises liggen nog lang niet achter ons en andere zullen ons onvermijdelijk te wachten staan: de energiecrisis, de waarschijnlijke stijging van de prijzen van bepaalde voedingsmiddelen, enz.

De volgende vragen rijzen dan: hoe uit een precaire situatie te geraken wanneer de kosten van levensonderhoud nog meer op de portemonnee gaan wegen? Hoe zullen de huishoudens - die er tot nu toe in geslaagd zijn het hoofd boven water te houden - erin slagen hun sociale status te behouden? Hoe groot zal het effect zijn op de middenklasse, die onvermijdelijk getroffen zal worden?

We lopen het gevaar dat we in de nabije toekomst geen hulpbronnen en goederen meer hebben. Daarom doen wij een beroep op de bevolking - die nog steeds over de middelen beschikt - om gehoor te geven aan de volgende oproepen van de hele sector om de armoede samen te bestrijden.

Dit is ook de reden waarom wij u meer dan dankbaar zijn. Dank u voor de donoren en partners die u bent.
Want het is dankzij uw vrijgevigheid dat wij duizenden mensen in precaire situaties kunnen helpen om hun waardigheid terug te vinden.