A- A A+
Suivez-nous! La page Facebook des Restos du Coeur de BelgiqueLa page Instagram des Restos du Coeur de BelgiqueLe compte Twitter des Restos du Coeur de Belgique

Onze kostenstructuur

Onze kosten :
minder dan 3% van de ontvangen giften!

Dit moet u weten :

Dankzij ons netwerk van vrijwilligers, ons streng beheer van de middelen en onze voedselinzamelingen zijn wij een van de verenigingen met de laagste centrale administratiekosten van het Belgisch koninkrijk. Met andere woorden, van elke euro die u aan Resto du Cœur schenkt wordt 97,5% rechtstreeks besteed aan hulp van de minderbedeelden.

restos du coeur van belgie: kostenstructuurOm de minder bedeelden zo goed mogelijk te helpen heeft Resto du Cœur vrijwilligers nodig, inclusief een professionele omkadering. De permanente teams bestaande uit vrijwilligers en werknemers van Resto du Cœur zorgen ervoor dat onze instelling het hele jaar door open kan blijven… en efficiënte acties kan organiseren om de honger te bestrijden, dankzij een betrouwbare voedseldistributie.

Maar de uitrusting en werking van elke vestiging brengt natuurlijk ook kosten met zich mee : huur, verwarming, elektriciteit, water…

Al sinds enkele jaren worden de normen op het vlak van voedselhygiëne strenger. Er waren dan ook grote investeringen noodzakelijk om onze dagelijkse activiteiten door te kunnen trekken in de toekomst.

Het logistiek centrum van Fernelmont gebruikt:

restos du coeur van belgie: logistiek

De Resto kunnen hun opdracht invullen dankzij:

  • Talrijke en gulle regelmatige schenkers,
  • Giften en legaten,
  • Trouwe partners die uiteenlopende goederen schenken,
  • Grote merken die hun overschotten schenken,
  • Werkgelegenheidsbevordering die toelaat personeel aan te werven.

Dankzij uw gulheid kan de Federatie van Resto du Cœur België de financiële en alimentaire giften verdelen onder zijn verschillende antennes. Maar alle vestigingen hebben geen gelijke middelen en hun financiering beperkt zich niet tot deze steun. Gelukkig krijgen sommige vestigingen subsidies of materiële hulp van de gemeentelijke administraties, provincies, sommige ministeries (Binnenlandse zaken, Ambtenarenzaken van het Waalse Gewest, OCMW’s en stichtingen).

In andere gevallen laat de organisatie van evenementen en acties door lokale instellingen, clubs, parochies, handelaars- of privéverenigingen de lokale Resto du Cœur toe om uit hun kosten te komen.

Dit moet u weten :

De opbrengst van de Tour van Les Enfoirés in Frankrijk en de verkoop van hun CD’s en DVD’s in België  gaat volledig naar Frankrijk. De Federatie van Resto du Cœur België krijgt hier niets van te zien !

Suivez-nous

Restos du Coeur de Belgique: FacebookInstagram des Restos du Coeur de BelgiqueTwitter des Restos du Coeur de Belgique

AERF LABEL PMS DEF V

Federatie van Resto du Coeur België onderschrijft de Ethische Code van de VEF.

U beschikt over een recht op informatie.
Dit houdt in dat schenkers, vrijwilligers en personeelsleden tenminste jaarlijks op de hoogte gebracht worden van wat met de verworven fondsen gedaan werd.

Deze website gebruikt cookies om zijn werking te verbeteren. Het feit dat u deze website gebruikt houdt in dat u akkoord gaat met het feit dat wij cookies gebruiken om uw bezoek te vergemakkelijken.
Voor meer informatie betreffende cookies en ons cookiesbeleid klik hier