A- A A+
Suivez-nous! La page Facebook des Restos du Coeur de BelgiqueLa page Instagram des Restos du Coeur de BelgiqueLe compte Twitter des Restos du Coeur de Belgique

Onze geschiedenis

2021

Welkom van een nieuwe kandidaat Resto Du Coeur: Aarschot. Zo komen we tot een totaal van 18 Restos du Cœur in België.

2020

Op 21 december vieren Restos Du Coeur van België en de Federatie 35 jaar veldwerk in België.

Juni, Een tweede foodtruck (Resto du Coeur mobiel) wordt gelanceerd.

2019

Welkom bij twee nieuwe Resto Du Coeur-kandidaten: Mons en Tienen. In totaal zijn dat er 17 Restos du Coeur in België.

2018

In oktober werd de nieuwe opslagloods van 800 m² in gebruik genomen.

2017

In juli inhuldiging van de foodtruck (Resto du Coeur mobile) die elke week op woensdag naar Bouillon en vrijdag naar Hastière gaat om meer dan 300 onzekere mensen te helpen door hun voedselpakketten te bezorgen.

2015

viering van het 30 jarig bestaan Resto du Coeur un België

2014

Om in te spelen op de steeds grotere nood van de armen erkent de Federatie van Resto du Coeur België de oprichting van twee nieuwe vestigingen.

2011

25e verjaardag: de 15 Resto du Coeur België en de Federatie vieren officieel hun 25 jaar terreinacties in België.

2001

De Federatie wordt een Nationale Federatie met de opening van Resto du Coeur in Vlaanderen.

1991

Oprichting van de Federatie. De Resto du Coeur die op het terrein aanwezig zijn groeperen zich in de Federatie van Resto du Coeur België : Brussel, Luik, Moeskroen, Bergen en Waver worden in de loop der jaren vervoegd door andere vestigingen in verschillende Waalse steden.

1988

In Frankrijk wordt de « Coluchewet » gestemd: een fiscale regeling die toelaat belastingvermindering te bekomen voor giften aan verenigingen die voedsel, verzorging of onderdak bezorgen aan personen in moeilijkheden.
In België moet men wachten tot 1992.

1986 (22/02)

Coluche landt in Bierset en komt officieel de Belgische Resto du Coeur ondersteunen. Hij neemt deel aan het eerste concert in de Hall des Foires (Beurshal) van Coronmeuse in Luik.

1986 (20/02)

Coluche richt zich tot het Europees Parlement in Straatsburg. Naar aanleiding hiervan stelt de Europese Raad in 1987 de overschotten van de Europese Gemeenschappen ter beschikking via het Europees programma voor voedselhulp aan de minstbedeelden (EPVM), later omgedoopt tot het Fonds voor Europese hulp aan de meest behoeftigen (FEAD)  en in België beter bekend als het BIRB (Belgisch Interventie- en Restitutiebureau).

10/1985

Solvay : het idee van de Resto du Coeur van Coluche slaat onmiddellijk aan bij de studenten van de Solvay Business School. Zij bundelen hun krachten voor het beheer, de centralisatie en de coördinatie voor België. In alle landen worden contacten gelegd met bedrijven en ondernemingen die actief zijn in de voedingssector, met transportbedrijven enz. evenals particulieren die tijd hebben of materiaal willen lenen. Die solidariteitsbeweging breidt zich uit in Brussel, Waver, Luik, Bergen en Charleroi.

1985 (22/09)

Het idee van Coluche : Coluche komt tijdens een rechtstreekse uitzending van Europe 1 in opstand tegen de verspilling in de consumptiemaatschappij en stelt de vernietiging van landbouwoverschotten in Frankrijk en in Europa aan de kaak. « Voedseloverschotten die men vernietigt om de marktprijzen in stand te houden zou men kunnen recupereren en gebruiken in een grote kantine, waarin men iedereen die honger heeft te eten geeft. »
Het idee krijgt vorm. Het eerste Restaurant du Coeur opent op 21 december 1985 zijn deuren in België.

1985 (29/05)

In het Europees Parlement : volksvertegenwoordiger José Happart neemt het woord en stelt een economische situatie aan de kaak waarvan miljoenen personen het slachtoffer zijn. « Is het niet ontoelaatbaar dat de kosten voor de gezondheidszorg en de bijstand aan personen die in armoede leven hoger oplopen dan de voedselhulp die men aan hen kan verstrekken…» Hij vraagt dan ook dat die overschotten, waarvan de bewaring en vernietiging veel geld kosten, ter beschikking gesteld worden van de minderbedeelden.

Suivez-nous

Restos du Coeur de Belgique: FacebookInstagram des Restos du Coeur de BelgiqueTwitter des Restos du Coeur de Belgique

AERF LABEL PMS DEF V

Federatie van Resto du Coeur België onderschrijft de Ethische Code van de VEF.

U beschikt over een recht op informatie.
Dit houdt in dat schenkers, vrijwilligers en personeelsleden tenminste jaarlijks op de hoogte gebracht worden van wat met de verworven fondsen gedaan werd.

Deze website gebruikt cookies om zijn werking te verbeteren. Het feit dat u deze website gebruikt houdt in dat u akkoord gaat met het feit dat wij cookies gebruiken om uw bezoek te vergemakkelijken.
Voor meer informatie betreffende cookies en ons cookiesbeleid klik hier