A- A A+
Suivez-nous! La page Facebook des Restos du Coeur de BelgiqueLa page Instagram des Restos du Coeur de BelgiqueLe compte Twitter des Restos du Coeur de Belgique

Ons charter

Onze opdracht :

Resto du Coeur biedt een gastvrije en gezellige ruimte aan minder bedeelden en/of personen die in grote armoede leven, om in te spelen op hun voedingsnoden, het geheel van hun sociale problemen aan te pakken en de gepaste oplossingen te vinden.
De opdracht wordt voor zover mogelijk preventief ingevuld : er wordt gepoogd om een verergering van de situatie of een verdere maatschappelijke aftakeling waaronder de betrokkenen lijden te voorkomen. Onze actie is zowel gericht op de maatschappelijke context die armoede veroorzaakt als op de slachtoffers hiervan.

Deontologie :

De leden leven de deontologische code na die van kracht is in de Belgische verenigingssector, die het gebruik van armoede voor politieke doeleinden of om geld in te zamelen verbiedt.

Kwaliteitsvolle diensten :

Resto du Coeur biedt een neutrale ruimte voor ontspanning en vrije meningsuiting, wars van filosofische of godsdienstige overtuigingen en die open staat voor elke vorm van samenwerking die verenigbaar is met haar doel. De organisatie werkt als een bedrijf waarin het beheer van de resources, de financies, het patrimonium en het management verlopen met respect voor de geldende reglementen en wetten.

De diensten die verstrekt worden aan de betrokkenen zijn kwaliteitsvol. Zij beantwoorden aan hetgeen een klant het recht heeft om van hen kan verwachten.

De kwaliteit van de maaltijden en de voedingswaren die uitgedeeld worden zijn een constante bekommernis van de verantwoordelijken van de instelling. Zij beantwoordt aan de hygiënische normen die van kracht zijn in de horecasector en is gebaseerd op een correct evenwicht tussen eiwitten, vetstoffen, suikers, vezels, minerale zouten, vitamines en melkproducten.

Een paritaire relatie :

Resto du Coeur is een vereniging, een juridische entiteit zonder winstgevend doel, zoals opgenomen in haar statuten. Zij biedt een aantal diensten die gericht zijn op de bestrijding van uitsluiting.

De paritaire aanpak hiervan blijkt uit de contractuele verbintenissen waarin de rechten en plichten van de partijen beschreven worden en die zich wil onderscheiden van de aanpak van liefdadigheidsinstellingen waarin de relaties van helper – geholpene overwegen.

Iedereen die dat wenst kan een maaltijd krijgen op het aangegeven tijdstip en overeenkomstig de voorwaarden die van kracht zijn voor alle gebruikers. In de mate van het mogelijke is deze maaltijd betalend. De gebruiker hoeft geen “dank u” te zetten. Zijn financiële bijdrage en zijn deelname aan bepaalde gemeenschappelijke taken worden beschouwd als zijn bijdrage tot de solidariteitsactie van Resto du Coeur.

Integriteit en autonomie van de gebruiker als einddoel van de actie :

Resto du Coeur zorgt voor een gezellige tafel die - bij voorkeur het hele jaar door – gasten ontvangt ongeacht hun herkomst, geslacht, leeftijd, cultuur of ras.

De filosofische, politieke en godsdienstige mening van alle gasten wordt onvoorwaardelijk gerespecteerd.

De gasten blijven volwaardige burgers in de  loop van het proces dat leidt tot de verwerving of het terugvinden van de autonomie.

De klanten worden gerespecteerd als partners waarmee rekening gehouden wordt en waarvan de competenties en het potentieel erkend worden.

In de mate van het mogelijke wordt rekening gehouden met de specifieke noden met betrekking tot de gezondheid, de leeftijd en de cultuur van de klanten.

Het maatschappelijke bemiddelingswerk wordt opgestart in samenwerking met de klant.  Deze voert zijn deel van het werk uit. De wil van de betrokkene om zich opnieuw te integreren in de maatschappij is een essentiële voorwaarde voor de slaagkansen van het integratieproces.

Elke vorm van diskrediet en stigmatisatie van de klant die kunnen leiden tot een verdere marginalisatie van de klant zijn verboden.

 

Suivez-nous

Restos du Coeur de Belgique: FacebookInstagram des Restos du Coeur de BelgiqueTwitter des Restos du Coeur de Belgique

AERF LABEL PMS DEF V

Federatie van Resto du Coeur België onderschrijft de Ethische Code van de VEF.

U beschikt over een recht op informatie.
Dit houdt in dat schenkers, vrijwilligers en personeelsleden tenminste jaarlijks op de hoogte gebracht worden van wat met de verworven fondsen gedaan werd.

Deze website gebruikt cookies om zijn werking te verbeteren. Het feit dat u deze website gebruikt houdt in dat u akkoord gaat met het feit dat wij cookies gebruiken om uw bezoek te vergemakkelijken.
Voor meer informatie betreffende cookies en ons cookiesbeleid klik hier