<< ACTUALITEIT

Terug naar school 2021 - De balans

September 2021

Dit jaar konden we, dankzij uw vrijgevigheid, 2.543 kinderen helpen.

2.763 kinderen die weer naar school konden gaan met dezelfde schoolspullen als hun klasgenoten.

In alle regio's van het koninkrijk hebben wij 2.763 schoolpakketten uitgedeeld, waaronder een basispakket met potloden, gummetjes, etuis, vulpennen, lijm, scharen, enz.
Maar ook blokken papier, wetenschappelijke rekenmachines, passers, latten, vierkanten,...

Zoals u inmiddels weet, houdt onze actie niet op bij maaltijden en voedselpakketten, ons hoofddoel is gezinnen in moeilijkheden op alle fronten te helpen om hen uit de armoede te halen.

Ik dank u allen voor uw deelname!

Lees meer: Terug naar school 2021 - de balans

<< ACTUALITEIT

Goede Vrijdag bij Kiabi, ten voordele van de Resto du Cœur !

Septembre 2021

Dit jaar bij Kiabi, geen Zwarte Vrijdag maar een Goede Vrijdag!
In heel Europa ruilt het merk deze dag gewijd aan promoties in voor een goede daad.

Op vrijdag 26 en zaterdag 27 schenkt Kiabi bij elke aankoop in de winkel of online €0,50 aan de Restos du Cœur.
Hun doel is 1.000 maaltijden aan te bieden aan mensen in precaire situaties.

Doriane Magnus, Marketing Leader bij Kiabi Belgium: "Met deze ondersteunende campagne willen we Black Friday een andere betekenis geven, die ook past in ons Kiabi Life programma van maatschappelijk verantwoord ondernemen. Met Goede Vrijdag combineren we twee positieve aspecten: we bieden kwaliteitsmode voor een budget en we betrekken onze klanten bij een solidariteitsactie."

9 december 2021 - De actie-evaluatie :

Hartelijk dank aan de Kiabi-teams en klanten die van de "Good Friday"-actie een echt succes hebben gemaakt!

Het doel was 1.000 maaltijden aan te bieden, maar dat is ruimschoots overschreden omdat wij 1.225 maaltijden zullen kunnen aanbieden aan de mensen die er het meest behoefte aan hebben.

Lees meer: Good Friday met Kiabi

Verjaardag van de creatie van de Restos du Cœur - 36 jaar

December 2021

Resto du Cœur België, één van de pijlers van de voedselhulp in het hele land, viert op 21 december de 36e verjaardag van de opening van haar eerste sociale restaurants, die er kwamen na een oproep van de bekende Franse komiek Coluche. 

Naar aanleiding hiervan was er vanmorgen een bijeenkomst op de Grote Markt in Brussel. Die trok daarna in stoet naar Manneken Pis, die het kostuum van Coluche aangetrokken kreeg, met name de gekende overall met gele T-shirt. 

Resto du Cœur hecht veel belang aan deze symbolische actie. Na 36 jaar is haar dagelijkse aanwezigheid op het terrein, ten dienste van de meest behoeftigen, nog steeds cruciaal. Terwijl de vraag naar voedselhulp – en bij uitbreiding de armoede in ons land – verder ontspoort, blijft Resto du Cœur mensen opvangen, en blijft de organisatie ijveren om de meest fundamentele mensenrechten te laten respecteren.

Op 26 september 1985 veroordeelde de Franse komiek Michel Colucci, ‘Coluche’, de voedselverspilling in onze consumptiemaatschappij en lanceerde hij zijn oproep. Dit initiatief leidde op 21 december 1985 tot de opening van de eerste Resto du Cœur in België. Ze boden ook toen al een gastvrije en toegankelijke ruimte en voorzagen in de basisvoedselbehoeften van mensen in precaire situaties of extreme armoede.

Jean-Gérard Closset, voorzitter van de Federatie van Resto du Cœur België, legt uit: ‘Het is – 36 jaar na de oprichting van de eerste sociale restaurants – een trieste vaststelling: de situatie is sinds 1985 stelselmatig verslechterd. Om aan de vraag te voldoen, heeft de federatie het aantal sociale restaurants in het hele land uitgebreid en telt ze nu 19 vestigingen. In 2021 werd zo’n 900.000 kg voedingsmiddelen verdeeld door Resto du Cœur, zo’n 60 ton meer dan in 2020. De federatie krijgt ook te maken met een andere stijging: steeds vaker komen andere sociale bewegingen zoals het Rode Kruis en ‘la Main Tendue’, hun voorraden in maaltijden of goederen halen bij Resto du Cœur.

In 2020 verdeelde Resto du Cœur maar liefst 1 miljoen maaltijden, een aanzienlijke stijging ten opzichte van het jaar ervoor. In 2019 waren dat er nog 670.000. Bovendien passeerde er in 2020 meer dan 833 ton voedsel door de opslagruimtes van Resto du Cœur, ofwel 200 ton meer dan 2019. 

De stijging van het aantal maaltijden in 2020 had uitzonderlijk moeten blijven. De terugkeer naar het ‘nieuwe normaal’ na de lockdown moest ervoor zorgen dat ook de armoedecijfers terugkeerden naar de situatie voor de coronacrisis. De geregistreerde cijfers vanaf 1 januari 2021 tot vandaag volgen echter het traject van 2020.

In deze context zijn we een solidariteitsactie gestart om 5.000 feestmaaltijden aan onze begunstigden aan te bieden. Het doel is echter nog niet bereikt. Resto du Cœur doet daarom een beroep op de vrijgevigheid van iedereen om dit te bereiken. Help ons de meest behoeftigen te helpen in deze, voor hen bijzonder moeilijke tijden’, voegt Closset toe.

Lees meer: Verjaardag van de creatie van de Restos du Coeur van België - 36 jaar

<< ACTUALITEIT

Internationale Dag voor de Uitroeiing van Armoede

17 oktober 2021

Aan de vooravond van de Werelddag voor de uitbanning van extreme armoede luiden wij de noodklok over de bestaansonzekerheid in België
In 2020 werden meer dan een miljoen maaltijden geserveerd door onze Resto du Cœur - een aanzienlijke stijging ten opzichte van de 670.000 maaltijden die in 2019 werden uitgedeeld.

 In 2020 is meer dan 833 ton voedsel door onze magazijnen gegaan, 200 ton meer dan in 2019. Uit de balans voor 2021 blijkt reeds dat de situatie in hetzelfde tempo is verslechterd.

Op 17 oktober is het Werelddag voor de uitbanning van extreme armoede, maar het is een triest feit dat de strijd tegen armoede in België sterk afneemt. De crisis van Covid-19 en de overstromingen - en de gevolgen daarvan - hebben inderdaad hun tol geëist van tienduizenden huishoudens die nooit eerder in grote onzekerheid verkeerden.

De rampzalige situatie in 2020 is verre van uitzonderlijk

De toename van het aantal maaltijden in 2020 zou uitzonderlijk zijn gebleven, aangezien de sanering en de terugkeer naar het normale ritme van de meeste activiteiten zouden moeten hebben geleid tot een terugkeer naar de cijfers van vóór de crisis. De cijfers van 1 januari 2021 tot nu toe volgen echter het traject van 2020 en liggen al 50% hoger dan in 2019.

Groeiende vraag naar hulp van sociale organisaties

We worden ook geconfronteerd met een andere toename: steeds meer sociale organisaties, zoals het Rode Kruis, komen naar de Resto du Cœur om maaltijden en goederen te kopen. Dankzij de vele schenkers en bedrijven tracht de Federatie van  de Resto du Coeur positief in te spelen op de oproep van deze verenigingen in vraag.

Een oproep tot solidariteit in de strijd tegen onzekerheid

Uit het toenemend aantal verzoeken om hulp blijkt dat de huidige situatie even moeilijk, zo niet moeilijker is dan die van 1985 - het jaar waarin het eerste Resto du Coeur officieel in België werd geopend.

De bevolking heeft inderdaad te kampen gehad met een reeks crises waarop niemand was voorbereid: economische crisis, gezondheidscrisis in verband met Covid-19, humanitaire crisis als gevolg van de overstromingen die ons land afgelopen juli hebben getroffen. Deze crises liggen nog lang niet achter ons en andere zullen ons onvermijdelijk te wachten staan: de energiecrisis, de waarschijnlijke stijging van de prijzen van bepaalde voedingsmiddelen, enz.

De volgende vragen rijzen dan: hoe uit een precaire situatie te geraken wanneer de kosten van levensonderhoud nog meer op de portemonnee gaan wegen? Hoe zullen de huishoudens - die er tot nu toe in geslaagd zijn het hoofd boven water te houden - erin slagen hun sociale status te behouden? Hoe groot zal het effect zijn op de middenklasse, die onvermijdelijk getroffen zal worden?

We lopen het gevaar dat we in de nabije toekomst geen hulpbronnen en goederen meer hebben. Daarom doen wij een beroep op de bevolking - die nog steeds over de middelen beschikt - om gehoor te geven aan de volgende oproepen van de hele sector om de armoede samen te bestrijden.

Dit is ook de reden waarom wij u meer dan dankbaar zijn. Dank u voor de donoren en partners die u bent.
Want het is dankzij uw vrijgevigheid dat wij duizenden mensen in precaire situaties kunnen helpen om hun waardigheid terug te vinden.

Lees meer: Internationale Dag voor de Uitroeiing van Armoede 2021

Wenst u op de hoogte te blijven over onze actualiteit?

VOLG ONS

De Federatie Resto du Coeur België onderschrijft de Ethische Code van de VEF. U hebt recht op informatie. Dit betekent dat schenkers, vrijwilligers en personeelsleden (of vaste medewerkers) minstens jaarlijks geïnformeerd worden over hoe de ingezamelde fondsen aangewend worden.