Andere bijstand

Naast de verschillende diensten die wij coördineren, bieden wij naargelang de omstandigheden en de mogelijkheden van de vestiging ook andere vormen van basishulp aan:

 1. Openbaar schrijver: deze persoon helpt de begunstigde bij het schrijven van brieven of het invullen van documenten.

 2. Rechtsbijstand: om een oplossing te zoeken
  • bij problemen met een werkgever;
  • bij een dispuut met een eigenaar;
  • wanneer er een te hoge schuldenlast is;
  • wanneer het moeilijk is om op te komen voor de eigen basisrechten.
 3. Winterplan bij strenge koude: vanaf 1 november is moeten we de minstbedeelden helpen om de winter door te komen. Naast de klassieke diensten van Resto du Cœur houden we de warme ruimtes langer open en bieden we ook een ontbijt- en avondmaaldienst aan.

 4. Uitdelen van kleding: Resto du Coeur deelt heel het jaar door kleding uit aan kansarme mensen.

ONS HELPEN

Steun de 19 Resto du Coeur-vestigingen in België

Lees meer: Andere Bijstand

ONS HELPEN

GEZONDHEIDSZORG

 1. Medisch centrum: Daklozen, personen die niet aangesloten zijn bij een ziekenfonds of die er niet mee in orde zijn, kunnen medische verzorging krijgen, steeds mits goedkeuring van de Sociale Dienst. We bieden dergelijke patiënten hulp aan om weer aan te sluiten bij de normale gezondheidszorg. Bovendien kunnen cliënten van Resto du Coeur geneesmiddelen krijgen op voorschrift van hun huisarts. Geen enkel geneesmiddel wordt afgeleverd zonder goedkeuring van de arts van Resto du Coeur.

 2. Ouder- en kindruimte: Deze dienst helpt ouders hun babyuitzet samen te stellen. Wij zorgen voor babymelk, luiers, fruit, koekjes, …

 3. We delen ook kleding uit voor kinderen tot 5 jaar. Bij de start van het schooljaar zorgen wij voor nieuw of tweedehands schoolmateriaal (woordenboeken, mappen, schrijfmateriaal, pennenzakken, turnzakken, boekentassen, …).

 4. Doucheruimte: Waardigheid gaat ook samen met hygiëne. Sommige vestigingen van Resto du Cœur hebben doucheruimtes, vaak in combinatie met een sociale wasserij. Persoonlijke hygiëne uit zich ook door het dragen van schone kleren. 


ONS HELPEN

Steun de 19 Resto du Coeur-vestigingen in België

Lees meer: Gezondheidszorg

HULP BIJ OPLEIDING

 1. Huiswerkschool: schoolopvolging voor kinderen van minderbedeelden.

 2. Straathoekwerk: begeleiding van personen die meestal op straat leven, zolang ze in de marginaliteit leven en beperkt tot hun leefomgeving. Bij dit werk, dat streeft naar het heropbouwen van hun sociale banden, wordt rekening gehouden met hun wensen.

 3. Bibliotheekruimte: boeken en stripverhalen worden ter beschikking gesteld van volwassenen en kinderen.

 4. Informaticaruimte: met dit recente initiatief willen we de digitale kloof dichten. In de informaticahoek leren de personen een computer te gebruiken en kunnen ze ook naar werk zoeken, een sollicitatiebrief opstellen, …

 5. Begeleiding van personen tijdens culturele activiteiten.


ONS HELPEN

Steun de 19 Resto du Coeur-vestigingen in België

Lees meer: Opleiding

ONS HELPEN

HUISVESTINGSHULP

 1. Sociale huisvesting: ter beschikking stellen van goedkope woongelegenheid voor minderbedeelden. 

 2. Begeleiding van daklozen of personen die in precaire omstandigheden wonen bij de zoektocht naar een vaste en duurzame woongelegenheid.

 3. Postbusdienst: daklozen kunnen hun post laten leveren op het adres van Resto du Coeur, waar hij gedurende 1 maand ter beschikking blijft.


ONS HELPEN

Steun de 19 Resto du Coeur-vestigingen in België

Lees meer: Huisvestingshulp

Resto du Coeur vervult een dubbele rol. De organisatie verdeelt zelf warme maaltijden aan mensen in nood via voedselgiften ontvangen van particulieren en bedrijven. Daarnaast fungeert ze ook als voedselbank door voedseloverschotten te verdelen aan plaatselijke verenigingen die zo op hun beurt eten aanbieden aan mensen die het economisch moeilijk hebben zowat overal in België.

RESTO DU CŒUR

In 2021 werden er 1.350.917 maaltijden verdeeld. Door de coronacrisis werden de maaltijden deels aangeboden in de vorm van een pakket en deels als meeneemmaaltijd.

Onze maaltijden moeten minstens aan twee criteria voldoen: diversiteit (bv. vlees, groenten, aardappelen) en hoeveelheid om de noden van een dagelijkse hoofdmaaltijd te dekken.

In 2020 zagen sommige vestigingen van Resto du Coeur 60 % meer mensen langskomen...

En deze stijging zet zich ook in 2021 en 2022 voort.

Resto du Coeur... een voedselbank met een hart!


PAKKETTEN

Een pakket bevat verschillende dagelijkse voedselporties. Elke portie moet overeenkomen met een maaltijd voor een persoon op een dag.


SCHOOLMAALTIJD

Sommige vestigingen van Resto du Cœur zorgen voor maaltijden voor schoolgaande kinderen die onder hetzelfde dak wonen als de personen die wij helpen.

BEZORGING

Huis-aan-huisbezorging van pakketten voor personen met mobiliteitsbeperkingen.


Lees meer: Voedselhulp

Wenst u op de hoogte te blijven over onze actualiteit?

VOLG ONS

De Federatie Resto du Coeur België onderschrijft de Ethische Code van de VEF. U hebt recht op informatie. Dit betekent dat schenkers, vrijwilligers en personeelsleden (of vaste medewerkers) minstens jaarlijks geïnformeerd worden over hoe de ingezamelde fondsen aangewend worden.