HET ONTSTAAN VAN RESTO DU COEUR

In de winter van 1985 zijn de silo’s en koelkamers van Europa vol. En nochtans zijn er vele lege magen en sterven er mensen van honger en kou…

De Walen dienen via een politicus een voorstel aangaande de armoede in Europa in bij het Europees Parlement in Straatsburg. Jammer genoeg slaat het idee niet aan…

… Het valt evenwel in goede aarde bij een Franse kunstenaar, een clown genaamd Coluche (Michel Colucci) die op 26 september 1985 via de radiozender Europe 1 een oproep richt aan de Franse bevolking.
Zijn oproep wordt gehoord door de studenten van de « Solvay Business School ». Kunstenaars, politici, landbouwers en anonieme personen maar ook journalisten, gesteund door de grote distributiegroepen, steken de handen uit de mouwen. Op 21 december 1985 volgt de officiële opening van Resto du Cœur in België.

Een klein groepje studenten van de Handelshogeschool Solvay ontwikkelt een project in het kader van hun studies. Zij zijn er zich op dat moment nog niet van bewust hoeveel honger er in België geleden wordt. Met veel emotie en heel efficiënt organiseren zij de logistiek van reuzegrote kantines, waar op het einde van de winter van 1986 6.000 maaltijden per dag geserveerd worden.

België en Frankrijk spannen zich elk van hun kant in om de armoede te bestrijden. Het grote succes van de verkoop van CD’s en DVD’s van “Les enfoirés” in België komt helaas niet ten goede van België en zijn armste inwoners.

Het concept van Resto du Cœur gaat in die tijd uit van verschillende vaststellingen :

  • De armoede is alom aanwezig : Europa telt miljoenen armen.
  • Arme personen worden als eersten getroffen door voedingstekorten, met ernstige gevolgen voor hun gezondheid.
  • De kosten van de gezondheidszorg en de sociale lasten lopen hoger op dan de eigenlijke voedselhulp aan minder bedeelden.
  • Veel voedseloverschotten worden afgebroken, vernietigd of in het buitenland verkocht met verlies… en dat terwijl veel mensen honger lijden of zelfs van honger sterven!

Het voorstel van Resto du Cœur ?

Het gratis of goedkoop ter beschikking stellen van de voedseloverschotten die van de markt gehaald worden in de EEG, voor OCMW’s, scholen, opvangcentra of liefdadigheidsinstellingen.

Coluche en Resto du Coeur

Coluche en Resto du Cœur, dat is het verhaal van een mooie synergie. Coluche groeide inderdaad op in een bescheiden gezin, in de arme buurt van Montrouge, een waar ghetto.

« De armen te eten geven is goed, maar dat is slechts het zichtbare deel van de ijsberg! » verklaarde hij.

Zijn dood naar aanleiding van een verkeersongeval in Frankrijk op 19 juni 1986 stelde ons allemaal voor een enorme uitdaging.

Nadat hij het Belgische concept van Resto du Cœur ingevoerd had in Frankrijk, kwam Coluche op 22 februari 1986 terug naar België waar hij de officiële opening van Resto du Cœur in België verzorgde, meer bepaald Resto du Cœur in Luik!

Van meet af aan onderscheidt het Belgische concept zich van de Franse aanpak. Want 3 maanden openblijven is goed, maar de mensen hoop op een beter leven geven en ze dan gedurende 9 maanden aan hun lot overlaten, heeft veel weg van struisvogelpolitiek. De Belgische Resto du Cœur besluiten daarom heel het jaar open te blijven en de frequentie aan te passen aan het seizoen. Net als in Frankrijk overstijgt het aanbod al vlug het louter ter beschikking stellen van voedsel en de aanbieding van maaltijden.

In Bergen, Moeskroen, Namen, St. Gillis en Waver worden initiatieven opgestart en in 1991 is het duidelijk dat er een Federatie opgericht moet worden. Deze stelt zich tot doel de naam en de bekendheid van Resto du Cœur België te verspreiden en erop toe te zien dat de vestigingen – die elk autonoom functioneren, zowel op functioneel als administratief vlak – een gemeenschappelijk charter naleven. Sinds een vijftiental jaren zorgt de Federatie voor een aanzienlijke ondersteuning van de verschillende vestigingen, dankzij de gulheid van het publiek en enkele partnerbedrijven.

Vandaag groepeert de Federatie van Resto du Cœur België 18 Resto (12 in Wallonië, 4 in Vlaanderen en 2 in Brussel) en 4 antennes, verspreid over heel België.


EEN GIFT DOEN

EEN GIFT DOEN

De vrijgevigheid van de schenkers is essentieel voor de werking van Resto du Coeur. Zonder deze giften zouden wij onze sociale missies niet kunnen vervullen.
PARTNER WORDEN

PARTNER WORDEN

Ondersteun onze Federatie: word partner en organiseer een actie ten voordele van Resto du Coeur.
Onze resto

Onze resto

Vind de dichtstbijzijnde Resto du Coeur! Gegevens, geplande activiteiten… Vind alle nuttige informatie.

Wenst u op de hoogte te blijven over onze actualiteit?

VOLG ONS

De Federatie Resto du Coeur België onderschrijft de Ethische Code van de VEF. U hebt recht op informatie. Dit betekent dat schenkers, vrijwilligers en personeelsleden (of vaste medewerkers) minstens jaarlijks geïnformeerd worden over hoe de ingezamelde fondsen aangewend worden.