Het doel van dit privacybeleid is het definiëren van de principes en richtlijnen van de Federatie van de Restos du Cœur met betrekking tot de verwerking van de persoonsgegevens van de gebruikers van de site www.restosducoeur.be 

Het begrip "persoonsgegevens" komt overeen met de definitie in artikel 4 van de Algemene verordening gegevensbescherming van de Europese Unie (AVG 2016/679), oftewel alle informatie aan de hand waarvan een natuurlijke persoon direct of indirect kan worden geïdentificeerd: naam, voornaam, IP-adres, e-mailadres enz.

De Federatie van de Restos du Cœur verbindt zich ertoe de toepasselijke wetten en voorschriften inzake gegevensbescherming na te leven en de veiligheid, vertrouwelijkheid en integriteit ervan te bewaren.

De Federatie van de Restos du Cœur verbindt zich er formeel toe geen persoonlijke informatie te verkopen, te verhuren of uit te wisselen.

​1. TOEPASSINGSGEBIED EN UITSLUITING

Dit beleid is van toepassing op elke verwerking van persoonsgegevens door de Federatie van de Restos du Coeur vanuit haar website:

Dit beleid is niet van toepassing op de verwerkingen die worden uitgevoerd op websites of toepassingen van derden waar de Federatie van de Restos du Cœur niet verantwoordelijk is voor de verwerking.

​2. VERZAMELDE GEGEVENS

De verzamelde gegevens verschillen naar gelang van het doel van de bijbehorende verwerkingen.

 • Online giften
  Wij verzamelen uw gegevens betreffende uw burgerlijke stand, postgegevens, e-mail, geschiedenis van online transacties
 • Contact
  Wij verzamelen uw gegevens betreffende uw burgerlijke stand, postgegevens, e-mail, postcode en stad
 • Vrijwilligersaanvragen
  Wij verzamelen uw gegevens betreffende uw burgerlijke stand, contactgegevens, cv, vaardigheden en beschikbaarheid
 • Inschrijving nieuwsbrief
  Wij verzamelen uw e-mailadres, naam en voornaam
  Verbindingsgegevens (IP-adres, datum/tijd, browsertype, bezochte URL) met verschillende sites worden indirect verzameld.

​3. GEBRUIK VAN DE VERZAMELDE GEGEVENS

De verzamelde gegevens worden voor verschillende doeleinden gebruikt:

 • Online giften: de verzamelde gegevens worden gebruikt voor het beheer van online giften, het beheer van de relatie met de schenkers, de fiscale certificering en de statistische analyse.
 • Contactformulieren: de gegevens die via het contactformulier worden verzameld, worden gebruikt om uw aanvraag te verwerken en statistieken op te stellen. De liggingsinformatie, postcode en stad, staat toe om uw aanvraag indien nodig te heroriënteren naar de dichtstbijzijnde plaatsen.
 • Aanvraagformulier vrijwilligers: de gegevens die via het formulier worden verzameld, worden gebruikt om uw aanvraag op te volgen, om statistieken te produceren en om deze indien nodig naar de dichtstbijzijnde plaatsen te heroriënteren.
  Wat betreft de vrijwilligersaanvragen met betrekking tot de nationale inzameling zal uw contactinformatie het volgende jaar worden hergebruikt om u voor te stellen u opnieuw te mobiliseren.
 • Inschrijving nieuwsbrief: de verzamelde gegevens worden alleen gebruikt voor de verzending van onze nieuwsbrief.
 • Verbindingsgegevens: de verbindingsgegevens worden gebruikt om de veiligheid en traceerbaarheid van de persoonsgegevens te garanderen. Deze gegevens worden ook gebruikt om statistieken op te bouwen in verband met het raadplegen en het bezoeken van onze websites.
  Afhankelijk van uw keuzes op deze verschillende formulieren voor het verzamelen van gegevens kunt u zich al dan niet inschrijven voor de nieuwsbrief van de Federatie van de Restos du Coeur.

4. ONTVANGERS VAN PERSOONSGEGEVENS

De toegang tot persoonsgegevens is beperkt tot de diensten van de Federatie van de Restos du Cœur en de onderaannemers met wie de Federatie van de Restos du Cœur contractueel verbonden is enkel en alleen om het doel van de verwerking te bereiken.

​5. BEWAARTIJD VAN DE GEGEVENS

De bewaartijd van de persoonsgegevens hangt af van de doeleinden van de verwerking:

 • Online giften: overeenkomstig artikel L 102 E van het fiscale procedureboek worden uw persoonsgegevens 6 jaar na de laatste daadwerkelijke schenking bewaard.
 • Contactformulier: uw persoonsgegevens worden na het laatste contact nog 2 jaar bewaard.
 • Vrijwilligersaanvragen: uw persoonsgegevens worden na het laatste contact betreffende uw sollicitatie nog 2 jaar bewaard.
 • Vrijwilligersaanvragen: uw persoonsgegevens worden na de nationale inzameling nog 2 jaar bewaard.
 • Nieuwsbrief: uw persoonsgegevens worden na uw registratie voor onbepaalde tijd opgeslagen. U kunt u uitschrijven door op de uitschrijvingslink in elke nieuwsbrief te klikken.
 • Verbindingsgegevens: de persoonsgegevens met betrekking tot de verbindingen worden 6 maanden bewaard.

6. BEVEILIGING VAN UW GEGEVENS

De Federatie van de Restos du Cœur is bijzonder gehecht aan de persoonlijke gegevens die zij verzamelt en verwerkt. Deze handelingen worden op een beveiligde manier uitgevoerd.
Wij nemen de nodige technische, fysieke en organisatorische maatregelen om elke wijziging, verlies of onbevoegde toegang tot uw persoonsgegevens in zoverre mogelijk te voorkomen.

​7. GEGEVENSOPSLAG

De persoonsgegevens worden in de Europese Unie opgeslagen in de databanken of bestanden van de Restos du Cœur of in die van de dienstverleners waarmee de Federatie van de Restos du Cœur een specifieke contractuele relatie heeft.

​8. RECHTEN MET BETREKKING TOT PERSOONSGEGEVENS

In overeenstemming met de Algemene verordening Gegevensbescherming 2016/679 hebt u recht van toegang, rectificatie of verwijdering van uw gegevens. U hebt ook het recht om de verwerking van uw gegevens te beperken en u te verzetten tegen hun verwerking door het verzoek per post of e-mail naar de verwerkingsverantwoordelijke op te sturen:

Dit E-mail adres wordt beschermd tegen spambots. U moet JavaScript geactiveerd hebben om het te kunnen zien.

Federatie van de Restos du Cœur
Rue du Tronquoy, 5

5380 Fernelmont

​9. KLACHTEN

Indien u een klacht hebt, kunt u contact opnemen met onze DPO via Dit E-mail adres wordt beschermd tegen spambots. U moet JavaScript geactiveerd hebben om het te kunnen zien. of per post:

Rue du Tronquoy, 5

5380 Fernelmont

In overeenstemming met de Europese verordening hebt u ook het recht om een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit.

Wenst u op de hoogte te blijven over onze actualiteit?

VOLG ONS

De Federatie Resto du Coeur België onderschrijft de Ethische Code van de VEF. U hebt recht op informatie. Dit betekent dat schenkers, vrijwilligers en personeelsleden (of vaste medewerkers) minstens jaarlijks geïnformeerd worden over hoe de ingezamelde fondsen aangewend worden.